Software

Software anvendes til at løse flere og flere problemer hver dag. Det bliver derfor stadig mere relevant, at den almene borger har en forståelse for, hvad software er, og hvad man kan bruge det til. Endnu mere relevant er det, at der uddannes kompetente softwareudviklere, der kan være med til at skabe den software, der bliver brug for i fremtiden.

Software er for mange mennesker en lidt uhåndgribelig størrelse, og det er langt fra alle, der overhovedet ved, hvad en computer foretager sig, når man fx browser på nettet.

Software er meget mere end blot de programmer, du kan anvende på din computer. For eksempel er alle nyere biler spækket med software til at styre alt fra bremser til vinduesviskere. Vaskemaskinen derhjemme er også styret af software, akkurat som din mobiltelefon er det - også selvom den ikke er en smartphone!

Usability

Har du prøvet at skulle hjælpe dine forældre med deres computer og undret dig over, at de ikke havde lige så nemt ved det som dig? For dig virker softwaren måske logisk og lettilgængelig, men er det mon dine forældre, der er noget i vejen med, eller er softwaren i virkeligheden ikke bygget intuitivt nok op?

Programmører og software-designere kan ikke altid sætte sig ind i, hvordan mennesker med andre forudsætninger end dem selv forholder sig til deres software. Usability beskæftiger sig med netop denne problemstilling.

Usability omhandler hvor nemt det er at forstå funktionaliteten af et stykke software, hvor nemt det er at lære at anvende softwaren, samt hvor nemt det er at anvende effektivt, når man først har lært det at kende.

For at blive en god usability-designer kræves såvel logik og analytiske evner som indsigt i menneskers adfærd, psykologi og forhold til teknologi. 

Udvikling

Udvikling af software i erhvervslivet adskiller sig markant fra udvikling af andre produkter. Efter mange års erfaring er det blevet en anerkendt opfattelse, at software ikke kan laves som samlebåndsarbejde, og at det er svært at estimere varigheden af de enkelte trin i udviklingsprocessen.

Softwareudvikling adskiller sig fra andre ingeniørfag, da produktet ikke altid kan repræsenteres på en rummelig måde, ligesom fx en bygning eller et elektronikkredsløb. Derfor står softwareudviklere overfor nogle spændende udfordringer, der kræver deres helt egne arbejdsmetoder.

Platform

Det er målet for Software Development Camp at introducere deltagerne for de vigtigste aspekter af moderne softwareudvikling. Til dette har vi valgt Android som udvilkingsplatform, da man på mobile platforme hurtigt kan gå fra idé til endeligt produkt. De mobile platforme åbner desuden for mange spændende muligheder pga. de sensorer, de fleste smartphones i dag har indbygget - fx accelerometer, GPS, radio, kamera og diverse trådløse forbindelsesmuligheder.